Eltronika

PL | EN | CZ

Image

Prace badawczo - rozwojowe

Od wielu lat prowadzimy prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju nowych technologii w obszarze synchronizacji czasu i częstotliwości. Nasi specjaliści dysponują bogatą wiedzą w dziedzinie serwerów czasu, komunikacji M2M oraz elektroniki. 

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań telemetrycznych i serwerów czasu opartych na systemach dostarczanych przez następujące firmy: Siemens, Sun Microsystems, Microsoft, HP, Oracle, Philips, ABB, IBM, Emerson, Vodafone, Motorola. Nasi najważniejsi klienci to: France Telecom, Slovak Telecom, EUROBANK, BOSH, ING Bank, Fortis, PKO BP, Pekao SA, PKN ORLEN, RAFINERIA GDAŃSKA, Telekomunikacja Polska SA, Centertel, Polkomtel.

Slide 1
ikona testNaszej technologii używają agencje rządowe:
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony, Biuro Parlamentu RP, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta i Premiera, The Royal Observatory of Belgium, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Główny Urząd Miar.
ikona testRozwój cezowego zegara atomowego
wykorzystującego protokół NTP do synchronizacji czasu, który został nagrodzony na spotkaniu Systemy i Aplikacje Precyzyjnego Czasu i Interwałów Czasowych (Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting) w USA w 2004 roku.
Byliśmy także zaangażowani w projekt o nazwie Pionier, który zakładał:
  • rozwój specjalistycznych odbiorników czasu GPS o bardzo wysokiej (50 ns) precyzji, używanych do synchronizacji czasu sieci superkomputerów w Polsce;
  • zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz dostarczenie systemu synchronizacji czasu dla polskiej optycznej sieci stworzonej dla celów edukacyjnych.


W ostatnich latach nasz zespół inżynierów opracował i stworzył projekt o nazwie RunRabbit – dokładność sub-nanosekund w synchronizacji urządzeń oraz transferu danych w systemach czasu rzeczywistego, oparta na sieci Ethernet oraz protokole IEEE1588.

System RunRabbit jest odpowiedzią na obserwowane trendy rozwoju systemów rozproszonych oraz potrzeby szybkiej i deterministycznej kontroli przesyłanych informacji w wykorzystywanej sieci.

Głównym założeniem projektu było zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu na poziomie sprzętowym oraz systemowym dla wysokich dokładności oraz deterministycznej, niezawodnej transmisji danych, opracowanego na sieci Gigabit Ethernet. System został oparty na najnowszym rozwiązaniu w obszarze synchronizacji, jakim jest protokół White Rabbit.

Więcej informacji o projekcie RunRabbit: http://www.runrabbit.eu

Image

Dodatkowo, współpracujemy z:

Polską Akademią Nauk, Głównym Urzędem Miar, Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Telekomunikacją Polską SA.

Członkowie naszego zespołu byli także zaangażowani w projekt GALILEO prowadzony przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Projekt ten miał na celu dostarczenie sygnału opartego na technologii satelitarnej pozwalającego na precyzyjną lokalizację i nawigację. W rezultacie projektu powstał wyspecjalizowany odbiornik czasu Galileo, który, wraz ze specjalną anteną, został dostarczony do laboratorium czasu i częstotliwości Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk mieszczącego się w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borowcu.