Przyciski płaskie, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski płaskie, chwilowe, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski płaskie, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, chwilowe, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, stabilne, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, stabilne, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, chwilowe, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne z blokadą, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne z blokadą, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przełącznik obrotowy, bez podświetlenia. Długie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy, podświetlany. Krótkie pokrętło. Montaż: 22 lub 25mm. Szczelność: IP65

Przełącznik obrotowy, bez podświetlenia. Krótkie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy, podświetlany. Długie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy z kluczem, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.