Eltronika

PL | EN | CZ

Przyciski płaskie, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, chwilowe, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, stabilne, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski wystające, stabilne, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, chwilowe, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, chwilowe, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne z blokadą, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przyciski grzybkowe, stabilne z blokadą, podświetlane. Montaż: 22 lub 25mm.

Przełącznik obrotowy, bez podświetlenia. Długie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy, podświetlany. Krótkie pokrętło. Montaż: 22 lub 25mm. Szczelność: IP65

Przełącznik obrotowy, bez podświetlenia. Krótkie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy, podświetlany. Długie pokrętło. Montaż: 22 lub

Przełącznik obrotowy z kluczem, bez podświetlenia. Montaż: 22 lub 25mm.

Lampka kontrolna. Montaż: 22 lub 25mm. Szczelność: IP65

Lampka kontrolna. Montaż: 30mm. Szczelność: IP65.

Lampka kontrolna z transformatorem. Montaż: 30mm. Szczelność: IP65. Zasilanie: 230VAC

Lampka kontrolna. Montaż: 8mm. Szczelność: IP65.

Lampka kontrolna. Montaż: 11mm. Szczelność: IP65. Napięcie: 230VAC

ampka kontrolna. Montaż: 12mm. Szczelność: IP65.

Lampka kontrolna. Montaż: 15mm. Szczelność: IP65. Napięcie: 230VAC

New Handheld Device Provides an Immersive and Intuitive method of control. The PC Series was developed to provide a